No2863女神娜露Selena健身房性感紧身衣秀凹凸身材丰乳肥臀诱惑写真50P娜露秀人网

No2863女神娜露Selena健身房性感紧身衣秀凹凸身材丰乳肥臀诱惑写真50P娜露秀人网

舌苔滑白,则为表寒。庞曰∶凡发汗,须如常覆腰以上,浓衣覆腰以下,以腰足难取汗故也。

小便清白,澄彻清谷,皆寒利也。或青龙散更加滑石末与苍术二倍,是为发汗之妙药,名曰大逼毒散。

 汤火烫伤者,以新汲水调药敷之。盖心为一身之主宰,膜为五脏之囊橐。

如丸不就,用酒打面糊为丸如麦大,两头尖,入于针破口内,沉膏贴之,后用膏药及生肌药迫出脓血毒物。凡诸病久不能食,忽然大能食而即死者,亦此类也。

彭叟之初识道人三十许,今老矣,然风采无异前时。 用法如后∶一、若病势大热,可用热茶调敷。

怫热已甚,而郁极乃发,其发之微则顺,甚则逆。当汗而反下之,不成结胸而但下利,清谷不化,表证尚在者,表热里寒也,此言承气寒药下之者也,或误用巴豆热药下之,而协热利不止者,或表里皆热,自利或呕者,皆宜五苓散止利兼解表也。

Leave a Reply